El procés de construcció d’aquest cotxe consta de diferents passos:

 • Disseny i programació d’una aplicació, per controlar el cotxe

 • Construcció de l’estructura del cotxe

 • Connexions del circuit

 • Construcció de la carcassa del cotxe

 

 

 

 

 

 

 

Disseny i programació de l’APP
Per dissenyar i programar l’aplicació del cotxe utilitzarem l’APP Inventor, una eina molt senzilla per crear aplicacions.
 
Una vegada finalitzada l’aplicació la podem instal·lar al nostre telèfon Android amb l’aplicació MIT AI2 Companion.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcció de l'estructura del cotxe
Per construir l'estructura del cotxe necessitem: 
 • Base de Metacrilat
 • Tres rodes
 • Dos motors
 • Placa Romeo
 • Dos encoders de rotació
 • Dos comptavoltes
 • Tres suports
 
Els passos a seguir per construir l'estructura són: 
 1.  Col·locar els 3 suports per a la placa Romeo.
 
 2. Col·locar placa Romeo en el suport.
 
 3. Col·locar els sensor de velocitat (per controlar l’espai que recorre la roda).

El sensor consta de 2 parts:

a)Els sensors que hi ha a cada motor.

 • Els sensors de velocitat col·locats, es connecten al Mòdul del sensor, mitjançant sortides GND, IN, OUT.
 • La sortida GND dels sensor va a l'entrada GND del mòdul.

 • La sortida IN dels sensors va a la entrada OUT del mòdul.

 • La sortida OUT dels sensors va a la entrada IN del mòdul.

 
b)El mòdul es connecta a la placa RoMeo mitjançant les sortides VCC, GND, DO1        (Sensor 1), DO2 (Sensor 2).
 • La sortida VCC del mòdul va al VCC de la paca RoMeo.

 • La sortida GND del mòdul va al GND de la placa RoMeo.

 • La sortida DO1 del mòdul va a la entrada Digital 3 de la placa RoMeo.

 • La sortida DO2 del mòdul va a la entrada Digital 2 de la placa RoMeo.

 
 4. Col·locar la bateria sota la placa Romeo.
 
 5. Col·locar el mòdul bluetooth (HC-06):º 
     El mòdul bluetooth es connecta a la placa RoMeo mitjançant sortides VCC, GND, TXD            y RXD.
 • La sortida VCC es connecta a l’entrada 3v3 de la placa.

 • La sortida GND es connecta a l’entrada GND.

 • La sortida TXD es connecta a l’entrada Digital 10.

 • La sortida RXD es connecta a l’entrada Digital 11.

 
 6. Connectar el motors a la placa Romeo.
De cada motor surten dos cables, que indiquen si el cable és positiu (vermell) o si és negatiu (negre).
 • El motor 1, es connecta a M1. El cable vermell (positiu), a l’entrada positiva, el cable negre (negatiu), a l’entrada negativa.
 • El motor 2, es connecta a M2. El cable vermell (positiu), a l’entrada positiva, el cable negre (negatiu), a l’entrada negativa.

 
 7. Col·locar mini placa protoboard a la base.
 
 8. Connectar placa protoboard a la placa Romeo amb les entrades digitals 12 i 13, i a GND.
 
 9. LED verd, connectat amb una resistència de 220 ohms a la sortida Digital 13 (a la          protoboard)  i connectat al GND que hem portat a la protoboard.
 
 10. LED vermell, connectat amb una resistència de 220 ohms a la sortida Digital 12 (a la protoboard)  i connectat al GND que hem portat a la protoboard.
 
 11. Connectar brunzidor (cable vermell-positiu) a la sortida digital 9 i portar cable negre (negatiu) a GND que hem portat a la protoboard.
 
 12. Connectar sensor d’obstacles a la placa RoMeo (IR-08H):
 • Connectar sortida GND del sensor al GND de la placa RoMeo.
 • Connectar sortida VCC del sensor al VCC de la placa RoMeo.

 • Connectar sortida OUT del sensor al digital 5 de la placa Romeo

 


Connexions del circuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcció de la carcassa del cotxe

La carcassa del cotxe l'hem fet amb una fusta DM de 5mm de gruix. Els plànols necessaris per construir la carcassa els trobareu a continuació:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tallar la carcassa del cotxe, hem utilitzat una talladora làser, la qual ens ha proporcionat la gent de Xnergic al Tecnocampus (Mataró) . Ofereixen un servei per facilitar als joves les eines necessàries per fer els seus projectes tecnològics.

 • LED vermell i verd

 • Placa protoboard

 • Bluetooth

 • Sis piles de 1,5v

 • 2 resistències 330 Ohms

 • Connectors 

Prototip 3D